Privacy verklaring (AVG)

Femkeruisfotografie, gevestigd aan de Communicatieweg west 10 1566DA Assendelft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevens van Femkeruisfotografie

· Naam: Femke Ruis

· Bedrijfsnaam: Femkeruisfotografie

· Adres: Communicatieweg west 10 1566DA Assendelft

· Telefoonnummer: +31(0)6 29 62 22 80

· Mail: info@femkeruisfotografie.nl

· Website:femkeruisfotografie.nl

· KvK: 67064736

Persoonsgegevens die Femkeruisfotografie verwerkt
Femkeruisfotografie verwerkt de persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk.

· Voor- en achternaam

· Adresgegevens (alleen nodig indien de foto’s bij jullie thuis gemaakt worden)

· Telefoonnummer

· E-mailadres

· Locatiegegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag Femkeruisfotografie persoonsgegevens verwerkt
Femkeruisfotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

· Het afhandelen van jouw betaling

· Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Waar de persoonsgegevens worden opgeslagen
Femkeruisfotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

· De fotobestanden worden bewaard op de harde schijf van Femkeruisfotografie.

· Eigen website www.femkeruisfotografie welke is ondergebracht bij WordPress

· Een plugin voor wordpress waarin de ingevulde contactformulieren van de website worden bewaard.

· De mailbox van Femkeruisfotografie, dit is een beveiligde mailbox

· De gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van Femkeruisfotografie.

· We-transfer als verzendmedium

· Social-media Facebook, Instagram en Google


Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

· Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek worden bewaard zolang Femkeruisfotografie nog actief in bedrijf is,

· Verstuurde facturen worden zeven jaar bewaard, in verband met de fiscale bewaarplicht

· Foto’s worden 2 jaar op een externe harde schijf bewaard

Delen van persoonsgegevens met derden
Femkeruisfotografie zal nooit persoonsgegevens openbaar maken of doorgeven aan derden, tenzij anders overeengekomen.

Foto’s t.b.v. versterking portfolio of sociale media
Deze worden alleen geplaatst met wederzijdse toestemming (mondeling/schriftelijk/digitaal) en vallen onder het portretrecht en auteursrecht en kunnen langer worden gebruikt en bewaard ter versterking van het artistieke beeldmateriaal dat nodig is ten behoeve van het uitoefenen en ten kennen geven van het vak en expertise als fotograaf.

Cookies of verglijkbare technieken
Femkeruisfotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Femkeruisfotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Femkeruisfotografie wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@femkeruisfotografie.nl

Hoe Femkeruisfotografie persoonsgegevens beveiligd
Femkeruisfotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw gegevens worden onder andere beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van Femkeruisfotografie. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@femkeruisfotografie.nl

 

 

Femkeruisfotografie|www.femkeruisfotografie.nl| 0629622280|info@femkeruisfotografie.nl|BTW NL204888190B01|KVK670647